SACD: MDG 930 1960-6

Bedrich Smetana (1824-1884)

Má Vlast
My Country / Ma Patrie
Mein Vaterland

Vyšehrad
Vltava - Die Moldau
Šárka
Z èeských luhù a hájù - From Bohemian Woods and Fields -
Aus Böhmens Hain und Flur
Tábor
Blaník

Piano Duo Trenkner / Speidel

Info en
Info de