CD: MDG 301 1453
-2

Josef Gabriel Rheinberger

Sextet op. 191b
Nonet op. 139

Consortium Classicum
Kornelia Brandkamp, flute;
Gernot Schmalfuß, oboe (Sextet)
Pavel Sokolov, oboe (Nonet);
Dieter Klöcker, clarinet;
Jan Schroeder, horn
Albrecht Holder, bassoon (Sextet):
Helman Jung, bassoon (Nonet)
Andreas Krecher, violin;
Niklas Schwarz, viola;
Armin Fromm, violoncello
Jürgen Normann, double bass;
Stefan Irmer, piano