CD: MDG 301 1009-2

Vincent Gambaro

Trois Quatuors Concertans pour flûte, clarinette, cor et basson

Quatuor No. 1 E flat major / mi bémol majeur / Es-Dur
Quatuor No. 2 C minor / ut mineur / c-Moll
Quatuor No. 3 F major / fa majeur / F-Dur
Quatuor Concertans (d'après compositions de Ludwig van Beethoven)
E flat major / mi bémol majeur / Es-Dur

Consortium Classicum
Kornelia Brandkamp, flute
Dieter Klöcker, clarinet
Sarah Willis, horn
Karl-Otto Hartmann, bassoon